Urano reikšmė Jaučio ženkle: gimimo diagrama, retrogradinis ir dar daugiau!

Joly Kane

Ką reiškia Uranas Jaučio ženkle

Astrologinėje diagramoje Uranas reiškia originalumą. Vieta, kurioje yra Uranas, rodo, kur bus peržengtos ribos, išradingumas, atradimai. Todėl jis laikomas astrologine padėtimi, atsakinga už maištą.

Kai ši planeta žvaigždėlapyje yra Jaučio ženkle, galima galvoti apie asmenį, kuris norės keisti žemiškus dalykus, kurie gali būti susiję ne tik su aplinka, bet ir su žemiška veikla, pavyzdžiui, ekonomika.

Tam tikra prasme galima sakyti, kad yra šiek tiek nepatogus aspektas, nes turite nenuspėjamą planetą stabilumą vertinančiame ženkle. Šiame straipsnyje išsamiau nagrinėsime šio tranzito išsidėstymo žvaigždžių diagramoje pasekmes. Skaitykite ir sužinokite daugiau!

Urano reikšmė

Uranas yra planeta, kuri, skirtingai nei visos kitos, turi horizontalaus posvyrio laipsnį. Galima sakyti, kad ji Saulės sistemoje juda gulomis žemyn. Iš šios savybės jau galima suprasti visą jos novatorišką energiją.

Tai planeta, simbolizuojanti impulsyvumą, revoliuciją ir išradingumą. Ten, kur horoskope yra Uranas, bus atsiribota nuo konformizmo, o tai reiškia, kad kils nepasitenkinimas tuo, kas yra. Toliau bus aptarti kai kurie Urano aspektai mitologijoje ir astrologijoje. Skaitykite ir sužinokite apie tai daugiau!

Uranas mitologijoje

Graikų mitologijoje Uranas yra dangaus dievas, vienas iš pirmapradžių dievų (iš kurių kilo kelios dievų šeimos). Jo kilmė ginčytina, nes kai kurie teigia, kad jis atsirado iš Gajos, su kuria taip pat buvo vedęs.

Jis nekentė ir bijojo savo sūnų, nes manė, kad vienas iš jų užims jo vietą, todėl įkalino juos Tartare, kuris yra žemesniojo pasaulio personifikacija. Jo baimė pasirodė esanti tikra, kai Kronas, vienas iš jo sūnų, panaudojęs serpantą jį iškastravo. Tada Kronas išgelbėjo savo brolius iš Tartaro ir buvo karūnuotas, prisiimdamas tėvo, kaip visatos valdovo, vaidmenį.

Uranas astrologijoje

Astrologijoje Uranas laikomas transpersonaline planeta, jis laikomas šiuolaikine planeta, nes buvo atrastas XVIII a. pabaigoje. 11-asis namas yra su juo susijęs ir atstovauja kolektyvui. Uranas valdo Vandenio ženklą, kuriam būdinga laisvė, naujovės, originalumas, ryšių nutraukimas ir atviras požiūris į pasaulį.

Visas šis Urano nenuspėjamumas reiškia ne tik kitoniškumą. Jis reiškia kelią, nužymėtą siekiant išsilaisvinti nuo šablonų ir ryšių. Laisvė - tai priemonė mąstyti, prieštarauti ir per tai rasti būdą tobulėti.

Asmenų, gimusių su Uranu Jaučio ženkle, savybės

Jei Uranas yra Jaučio ženkle, tikėkitės, kad įprasti dalykai bus atliekami kitaip, ir visada pasikliaukite atkaklumu. Jūsų gimtoji tauta yra žmonės, kurie siekia to, kas įmanoma ir ką galima išmatuoti.

Gimusieji po šio tranzito užmezga labai stiprų ryšį su savo intuicija, o tai padeda priimti originalias idėjas ir giliau suprasti gyvenimą.

Tam tikras užsispyrimas, kylantis iš Jaučio, gali paskatinti gimusius su šiuo aspektu didžiuotis tuo, kad lengvai nekeičia savo nuomonės, o tai ne visada yra teigiamas bruožas. Norite sužinoti daugiau apie šią padėtį? Skaitykite toliau!

Teigiami Urano aspektai Jaučio ženkle

Uranas Jaučio ženkle palankus individualumui ir originalumui, jis suteikia galimybę gimtajam būti drąsiu žmogumi. Nuolat ieškoma tikslų. Uranas Jaučio ženkle skatina meną ir kūrybiškumą.

Jų gimdytojai nėra žmonės, kurie pasimeta minioje, bet išsiskiria savo savybėmis. Jie mato ateitį idėjose, kurios kitiems atrodo neįmanomos, bet kurios, nors gali atrodyti neįtikėtinos, yra praktiškos ir gerai apgalvotos.

Neigiami Urano Jaučio ženkle aspektai

Neigiamas aspektas, kurį galime įžvelgti Urano ženkle Jaučio ženkle, rodo pasikartojantį poreikį atlikti esminius pokyčius asmeniniu lygmeniu. Pažodinė šio aspekto interpretacija, kuri reikštų nestabilumą stabilioje, gali būti didelis ir dabartinis sunkumas.

Užsispyrimas, dirglumas, iškrypimas ir fanatizmas taip pat yra galimos disharmoniškesnės pusės realijos. Gali būti nesutramdomas tikėjimas tik savo idėjomis ir tiesomis. Viskas neginčijama, todėl atsiranda nesugebėjimas atsigręžti į kitą ir suprasti, o tai sukelia vienatvę.

Ko tikėtis tiems, kurių Uranas yra Jaučio ženkle

Urano padėtis astrologinėje diagramoje yra labai svarbi norint suprasti, kuriose gyvenimo srityse reikės mąstyti nestandartiškai arba kur reikėtų statyti ant kažko originalaus ir kitokio.

Kai jie yra Jaučio ženkle, gimtųjų namų stiprybė sutelkta ekonomikoje, žemės ūkyje, pramonėje ir veikloje. Jie yra pragmatiški ir efektyvūs siekdami to, ko nori, ir atkaklūs, kol nepradeda veikti kas nors konkretaus.

Be to, jie yra labai išradingi ir ambicingi asmenys, norintys susikurti šviesią ateitį. Tačiau įsitikinimai gali virsti absoliučia tiesa ir labai sunkiai priimti kitų žmonių idėjas. Dėl šios priežasties jie gali tapti asmenimis, su kuriais sunku sugyventi.

Urano, esančio Jaučio ženkle, sąveika gimimo diagramoje

Toliau pamatysime, kaip gimusieji su Uranu Jaučio ženkle sąveikauja įvairiose santykių srityse. Jei jūsų gimimo horoskope yra šis tranzitas, būtinai skaitykite toliau!

Uranas Jaučio ženkle meilės srityje

Gimusieji su Uranu Jaučio ženkle niekada nepavargsta nuo savo partnerių. Tik didelė sudaužyta širdis gali priversti juos išeiti pas kitą. Jie nori, kad kas nors dalytųsi jų ateities planais ir svajonėmis.

Jie savininkiški ir labai pavydūs, pasižymi natūraliu žavesiu ir patrauklumu, kuris nelieka nepastebėtas. Tačiau sunku nuspręsti, ar jų žavesys kompensuoja pavydo keliamas problemas.

Uranas Jaučio ženkle darbe

Žmonės, kurių gimimo horoskope Uranas yra Jaučio ženkle, vadovaujasi tuo, ką galima išmatuoti, ir jiems reikia praktiškų tikslų. Jie gali lengvai pasiekti savo tikslų, tačiau jie nelinkę priimti pokyčių. Jiems sunku priimti pagreitintus Urano energijos pliūpsnius, kurie dažnai būna iššvaistomi.

Kita vertus, kai jiems kyla idėja, jie turi ją nedelsiant įgyvendinti, sutelkdami visas ir bet kokias turimas jėgas. Paprastai tai būna geros strategijos planai, duodantys neįtikėtinų rezultatų.

Tai užsispyrusios asmenybės, turinčios, regis, begalę įgūdžių, kurios bet kokį iššūkį priima kaip galimybę tobulėti. Dirbdami komandoje jie gerai dirba tol, kol visi pritaria jų idėjoms. Jie netoleruoja nepaklusnumo, o abejones dėl savo planų priima kaip įžeidimą.

Uranas Jaučio ženkle ir šeima

Šeimoje Uranas Jaučio ženkle nesistengia slėpti savo sudėtingiausių savybių. Šeima neturi teisės daryti įtakos jų sprendimams. Jei jie patys nesugeba rasti geresnio kelio, tai niekas nesugebės.

Jų instinktai labai stiprūs ir daugelį sprendimų jie priima remdamiesi vien intuicija. Jei nenorite su jais ginčytis, geriau nesutikite su tuo, ką jie sako.

Uranas Jaučio ženkle ir draugai

Žmonėms, gimusiems su Uranu Jaučio ženkle, labai sunku priimti kitų žmonių idėjas, ypač jei jos prieštarauja jų pačių idėjoms. Draugai nėra išimtis.

Giminaitis, net jei yra geranoriškas ir puikus draugas, gali visiškai pasikeisti, kai paliečiamos jo silpnybės, parodyti užsispyrimą ir nelankstumą. Uranas taip pat suteikia laisvą ir atvirą dvasią, tačiau Jaučio konservatyvumas tam tikru laipsniu visuomet pasireiškia.

Uranas Jaučio ženkle ir rutina

Urano, esančio Jaučio ženkle, rutina atsispindi gimusiųjų su šiuo ženklu gimimo horoskope gyvenime. Šie gimdytojai pirmenybę teikia gyvenimo būdui, pagrįstam tvarkaraščiu ir aiškiai apibrėžtais grafikais. Būdami veikiami nekintančio ženklo, jie tampa dar nelankstesni.

Retrogradinis Uranas Jaučio ženkle

Retrogradinė planeta visada reiškia apmąstymų momentą, nes reikia permąstyti jos valdomas energijas. Uranas yra planeta, atsakinga už naujus ir didelius pokyčius.

Todėl retrogradinis Uranas Jaučio ženkle rodo materialinius pokyčius, atspindi tai, kaip uždirbame pinigus ir ką vertiname. Galbūt kažkas, kas turėjo didelę vertę, nustos turėti vertę, kai Uranas bus retrogradinis Jaučio ženkle. Nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki 2022 m. sausio 22 d. Uranas bus retrogradinis Jaučio ženkle.

Uranas 2 namuose: namai, kuriuos valdo Jautis

Jei jūsų astrologinio žemėlapio antruosiuose namuose yra Uranas, tikriausiai daugiau vertės matysite tame, kas funkcionalu, ir turėsite polinkį dirbti technologijų srityje, išradimų, mokslinių tyrimų ar net alternatyvios terapijos srityje. Tikrai rinksitės švaresnę apdailą, daiktus, kurie yra ir dekoratyvūs, ir naudingi.

Didelė tikimybė, kad staiga atnaujinsite savo interjerą ir baldus. Tie patys staigūs pokyčiai gali apimti ir kitas gyvenimo sritis, pavyzdžiui, finansų sritį. Jums gali būti sunku taupyti pinigus, didelė tikimybė, kad išleisite daugiau nei uždirbate.

Tai žmogus, kuriam gresia pavojus įsitraukti į spekuliacijas, reikia saugotis žaidimų ir pavojingų situacijų pomėgio. Gimusiems su Uranu 2-uosiuose Jaučio namuose svarbu suprasti, kad ne daiktai yra jų nuosavybė.

Asmenybė tų, kurie gimė su Uranu Jaučio ženkle

Jei jūsų žvaigždėlapyje Uranas yra Jaučio ženkle, galbūt susitapatinsite su pasipriešinimu keisti savo nuomonę. Net jei sakote, kad norite keistis, tikriausiai jums reikės konkrečių įrodymų, patvirtintų duomenų ir daugybės racionalių argumentų.

Tačiau tiesa, kad yra tam tikrų skirtumų tarp vyrų ir moterų, kuriems būdingas šis judėjimas, todėl toliau rasite kiekvieno iš jų charakteristikas!

Urano moteris Jaučio ženkle

Moteris, kurios Uranas yra Jaučio ženkle, yra atsargi, orientuota į detales ir kantriai laukia tinkamo momento. Būtent šiuo metu ji sukaupia visas jėgas, kad įgyvendintų savo planus.

Niekas jai netrukdo, net asmeniniai reikalai ar jaudulys įgyvendinant savo planą. Ji jaučia didelį poreikį keisti savo įpročius, ypač asmeniniame lygmenyje. Visada stengiasi rasti būdų, kaip namus paversti jaukesne vieta, dažnai keičia karjeros tikslus, tampa labiau linkusi rizikuoti.

Jų kūrybiškumas, paremtas originalumu, gali virsti pelnu iš jų pačių sukurtų kūrinių ir darbo vietų. Tačiau jiems reikia finansinio stabilumo, kuris yra labai svarbus jų gyvenime.

Vyras su Uranu Jaučio ženkle

Vyras, kurio Uranas yra Jaučio ženkle, gali pasiūlyti puikių idėjų, ypač asmeniniame lygmenyje. Iš pradžių jis gali būti šiek tiek neryžtingas, nes priešinasi pokyčiams, tačiau netrukus prisitaikys prie naujo mąstymo būdo.

Labiausiai išbalansuotu aspektu jis gali būti nekantrus žmogus, nerimastingai trokštantis radikalių permainų. Tačiau kai yra harmoningas, jis tampa ramus ir nukreipia nekantrumą panaudoti norimiems pokyčiams.

Profesiniame gyvenime jis visada noriai svarsto naujas galimybes ir pasižymi pavydėtinu intelektualiniu gilumu. Romantiniuose santykiuose jis niekada nesiims perdėtų nuostatų, kad suartėtų, ir visada yra labai mandagus.

Įžymybės, kurių Uranas yra 2 namuose, Jaučio namuose

Tarp brazilų, kurių Uranas yra 2-ajame name, yra Carlosas Drummondas de Andrade, nacionalinės raštijos etalonas, Ingo Hoffmannas, brazilų automobilių vairuotojas, ir Mané Garrincha, futbolo fenomenas.

Užsienyje - didysis anglų mokslininkas Izaokas Niutonas, pianistas Burtas Bacharachas, kino srityje - aktorius Owenas Wilsonas, scenaristas ir režisierius George'as Lucasas, išgarsėjęs "Žvaigždžių karų" ir "Indianos Džounso" frančizėmis.

Vis dar turime Audrey Hepburn, apdovanojimą pelniusią belgų aktorę ir humanistę, kuri 2009 m. buvo išrinkta gražiausia Holivudo aktore per visą istoriją. Taip pat turime ir numylėtinį Leonardą DiCaprio.

Įžymybės, kurių Uranas yra Jaučio ženkle

Tarp brazilų, kurių astrologinėje diagramoje Uranas yra Jaučio ženkle, yra armėnų kilmės brazilų aktorė Aracy Balabanian ir superžvaigždė Pelé, kurių Natalinėje diagramoje Uranas yra retrogradinis. Taip pat yra garsus mokslininkas Nikola Tesla, aktorius ir kino režisierius Al Pacino, taip pat kino pasaulyje gerai žinomas seras Anthony Hopkinsas, kurio Uranas yra retrogradinis, ir popiežius Pranciškus.

Paskutinis Urano perėjimas į Jaučio ženklą

Urano judėjimas Jaučio ženklu prasideda 2018 m. gegužę ir tęsiasi iki 2025 m. liepos mėn. Paskutinį kartą prieš tai Uranas perėjo tik 1934 m. Skaitykite toliau ir sužinokite daugiau apie šį labai galingą aspektą!

Kiek laiko truko paskutinis Urano perėjimas į Jaučio ženklą

Uranas iš vieno ženklo į kitą pereina maždaug per septynerius metus. Paskutinį kartą per Jaučio ženklą jis perėjo maždaug prieš 87 metus, 1934 m., ir tai truko septynerius metus. Tuo laikotarpiu įvyko daug svarbių įvykių.

Astrologinėse šio tranzito prognozėse kartais daroma išvada, kad tai bus pasaulio pabaiga dėl daugybės sunkumų, kuriuos šis judėjimas reiškia kolektyviniu lygmeniu. Prognozėse visuomet kalbama apie ekonominę krizę, aplinkos būklės blogėjimą ir chaotišką klimatą. Galima sakyti, kad visa tai skamba labai aktualiai, atsižvelgiant į globalų momentą, kurį išgyvena pasaulis.

Kada Uranas vėl bus Jaučio ženkle

Kita prognozė, kad Urano aspektas Jaučio ženkle vėl pasikartos, yra 2110 m., t. y. praėjus 84 metams po 2026 m. Nuo šios akimirkos praėjo beveik šimtmetis. Tikėtina, kad iki tol vis dar aidės šiuo metu prasidėjusių įvykių padariniai.

Urano karta Jaučio ženkle

Uranas yra kartų planeta. Kadangi jis ilgai išlieka kiekviename ženkle, per kurį eina, jo poveikis ir pasekmės paveikia praktiškai visą kartą. Gimę šio aspekto metu yra žmonės, kurie siekia veikti praktiškiau, optimizuoja procesus ir ieško kitų būdų, kaip elgtis su gamta.

Urano nenuspėjamumas tampa šiek tiek labiau kontroliuojamas Jaučio stabilumo, kuris suteikia tam tikro švelnumo pokyčiams, net jei tai nereiškia, kad su jais bus lengviau gyventi.

Iššūkiai gimusiems su Uranu Jaučio ženkle

Uranas, esantis Jaučio ženkle, turi atidžiai stebėti savo finansus, nes nenuspėjamas Urano aspektas gali be įspėjimo smogti Jaučio ženklo stabilumui. Jiems taip pat svarbu saugotis pernelyg pavojingų žaidimų ir situacijų, nes tai gali juos išvesti iš pusiausvyros.

Meilės srityje jie turi būti atsargūs, kad pavydas nesugriautų nuoseklių santykių, kurių taip trokšta. Be to, kalbant apie santykius, atvirumas kitokioms idėjoms ar net kritikai gali padėti išlaikyti santykius labiau subalansuotus.

Įvykiai, žymintys Urano perėjimą į Jaučio ženklą

1934 m., kai Uranas paskutinį kartą perėjo per Jaučio ženklą, žmonija patyrė Didžiąją depresiją, kuri buvo 1929 m. Volstrito griūties pasekmė. 1934 m. taip pat buvo laikas, kai turėjo prasidėti Antrasis pasaulinis karas.

Abi situacijos iš esmės pakeitė požiūrį į pinigus. Tačiau tai buvo ir Antrojo pasaulinio karo pasekmė, kai moterys paliko namų aplinką ir pradėjo ilgą kelią darbo rinkoje.

Nors tuo metu tai buvo būtina, šis judėjimas padarė didžiulę įtaką požiūriui į pinigus ir smarkiai pakeitė visuomenės vertybes, o jo poveikis vis dar tebesitęsia.

Kodėl Uranas gali būti įtakinga žvaigždė Jaučio ženkle?

Astrologinis horoskopas sudaromas atsižvelgiant į planetų energiją ir jų poveikį kiekvienam iš ženklų. Jos taip pat daro įtaką Zodiako namams, todėl kiekvienas gimsta veikiamas žvaigždžių, kurios nušviečia dangų jo gimimo metu, energijos.

Uranas yra planeta, daranti įtaką visiems namams ir ženklams, per kuriuos eina. Su Jaučiu tai vyksta taip pat. Kiekvieną kartą, kai jie susiję, tikėtini dideli pokyčiai kolektyviniu ir asmeniniu lygmeniu. Todėl gimusieji po šiuo aspektu bus žmonės, kurie šią energiją nešiosis metų metais, naudodami savo požiūrį, nuomonę ir būdą žvelgti į gyvenimą.