Neptún v 12. dome: retrográdny, tranzit, slnečná revolúcia a ďalšie!

  • Zdieľajte To
Joly Kane

Význam Neptúna v 12. dome

Osoby narodené s Neptúnom v 12. dome astrologického diagramu sú ľudia, ktorí sa vo všeobecnosti cítia veľmi vinní za všetko, aj keď si nevedia vysvetliť, prečo sú takí. Prejavuje sa to tým, že sú to ľudia, ktorí nedokážu získať hlboký kontakt so svojím vnútrom. Preto sa objavuje tento pocit nedostatočnosti.

Neptún v 12. dome tiež ukazuje ľudí, ktorí na seba berú zodpovednosť, aj keď niekedy nie je ani ich vlastná. Spôsoby konania ľudí ovplyvnených Neptúnom v tomto dome sú vo všeobecnosti založené na veľkej neistote a nízkom sebavedomí.

Čítajte ďalej!

Význam slova Neptún

V astrológii sa Neptún prejavuje ako planéta, ktorá podnecuje rodených ľudí k umeniu, k nadväzovaniu kontaktov a k hľadaniu svojej mystickej stránky. Je to planéta, ktorá v ľuďoch tieto otázky zvýrazňuje, ale zároveň spôsobuje, že si ľahko osvoja sebaobetovanie, to znamená, že na prvé miesto kladú všetkých ostatných okolo seba.

Neptún tiež predstavuje túžbu ľudí dosiahnuť to, čo je božské, aj keď zároveň posilňuje ľudskosť ľudí. Táto planéta je tiež veľmi dôležitá pre uvoľnenie svojej emocionálnej stránky a neúnavné hľadanie raja. Viac informácií nájdete nižšie!

Neptún v mytológii

V mytológii je Neptún známy ako Poseidón, boh morí. Ako syn Saturna a Reia dostal v okamihu stvorenia vesmíru za úlohu vládnuť vodnej ríši, a tak aj urobil.

Z príbehu o Poseidónovi tiež vyplýva, že pomohol svojmu bratovi Jupiterovi zosadiť ich otca, a preto mohol prevziať moc nad všetkými vodami. Medzi gréckou a rímskou mytológiou je rozdiel - v jednej sa poukazuje na to, že Poseidón bol násilník, kým v druhej sa mu táto vlastnosť nepripisuje.

Neptún v astrológii

Pre astrológiu je Neptún čistým predstaviteľom intuície a ilúzie. Táto planéta spôsobuje mnohé vplyvy na nativitu v súvislosti s ich túžbami, ktoré často presahujú, smerujú k ilúzii.

Iné aspekty tejto planéty však zdôrazňujú potrebu venovať pozornosť životným pravdám, aby ste sa nenechali ovplyvniť ilúziami a nesledovali ciele, ktoré sa nikdy nedajú zdolať.

Neptún v 12. dome

Energie, ktoré sa prejavujú vplyvom Neptúna v 12. dome, odhaľujú niektoré veľmi dôležité aspekty týkajúce sa spôsobov konania ľudí. Ukazujú totiž pozitívne vlastnosti týkajúce sa spôsobov riešenia ich problémov, najmä tých, ktoré majú duchovnú súvislosť, pretože táto planéta je spojená s mystickými záležitosťami.

Charakteristiky Neptúna v 12. dome ukazujú veľkú citlivosť voči iným ľuďom, a preto odhaľujú osoby, ktoré sú vždy ochotné pomôcť ľuďom okolo seba. Z tohto dôvodu je potrebné, aby si dávali pozor, aby neabsorbovali všetku energiu.

Viac informácií o Neptúnovi v 12. dome nájdete nižšie!

Ako objaviť môjho Neptúna

Aby ste zistili, kde sa nachádza váš Neptún, je potrebná analýza astrologickej mapy. Preto je potrebné, aby sa rodený človek najprv snažil vytvoriť svoju mapu, aby získal potrebné informácie.

Na vytvorenie astrologickej mapy je potrebné mať dátum, miesto a čas vášho narodenia. Takto budete môcť vykonať postup a určiť, aká bola obloha v čase vášho narodenia, a vytvoriť si kompletnú mapu. Po vykonaní postupu budete môcť nájsť presnú pozíciu Neptúna.

Význam 12. domu

12. dom v astrológii je posledným domom vody a zaoberá sa niektorými veľmi dôležitými aspektmi. V tejto pozícii bude jedinec pripravený prejsť stretnutím so sebou samým v 1. dome.

Preto je to dom, v ktorom sa zhromažďujú emócie, zážitky a prežité skúsenosti rodáka. Z tohto dôvodu hovorí o rôznych otázkach, ako sú obavy, ilúzie, neistota a iné veľmi dôležité body v živote človeka. Je to teda dom, ktorý odhaľuje, že v sebe môžeme nájsť vytúžený pokoj aj zmätok.

Astrologické domy pre védsku astrológiu

Védska astrológia má védsku tabuľku, ktorá sa delí aj na domy, ktoré sa v sanskrite nazývajú bhava.

Funguje veľmi podobne ako v západnom horoskope a rovnaký je aj počet domov: celkovo je ich 12. Každý z nich je zodpovedný za zvýraznenie špecifických aspektov života človeka.

V tomto prípade však bude každý dom reprezentovaný znamením, čo je odlišné od západnej astrológie, ktorá zabezpečuje, že astrologické domy môžu byť rozdelené.

12. dom vo védskej astrológii

12. dom vo védskej astrológii je Vyaya Bhava, známy ako dom straty. Je zodpovedný za zdôraznenie rôznych problémov a záhad, ktoré je potrebné v živote riešiť.

Je to teda dom, ktorý si vyžaduje opatrnosť pri hodnotení kvôli týmto citlivejším otázkam, okrem toho, že predstavuje otázky ako strata a koniec života. Okrem toho môže tento dom súvisieť aj s karmou a hlbšími duchovnými otázkami.

Čo Neptún odhaľuje v rodnom liste

Neptún v hviezdnej mape má moc odhaľovať rôzne hlbšie aspekty rodáka, pretože je to tajomná planéta, ktorá prináša ľuďom priazeň, aby mali hlboké spojenie s rôznymi formami tvorby umenia.

Okrem toho je to planéta, ktorá poskytuje rodákom oveľa väčší sklon k duchovným a mystickým záležitostiam. Preto je známa ako planéta, ktorá predstavuje tie záležitosti, ktoré nemožno vidieť úplne jasne a potrebujú hlbšie pochopenie.

Neptún v 12. dome

Energia Neptúna v 12. dome ovplyvňuje zrodené osoby, aby boli vo svojom živote rozhodnejšími ľuďmi, najmä čo sa týka ich duchovnej stránky.

Z tohto dôvodu sú to spravidla ľudia, ktorí neustále hľadajú vnútornú rovnováhu a ktorí ju dokážu dosiahnuť vďaka hlbokému spojeniu s duchovnosťou. To z nich môže dokonca urobiť múdrejších ľudí, pretože absorbujú to, čo sa naučia, a dokážu chápať život iným spôsobom.

Neptún v 12. dome rodného listu

Neptún v 12. dome v rodnom liste poukazuje na veľkú snahu rodáka ukázať ľuďom, čoho je schopný. Tento typ postoja sa objavuje preto, aby ukázal dôvody, prečo by ho mali ostatní akceptovať.

Vo všeobecnosti títo ľudia nešetria úsilím, aby dokázali, že je potrebné brať na nich ohľad. V natálnom horoskope sa teda vplyvom Neptúna príliš venujú potrebám druhých a majú obrovský problém povedať nie.

Neptún v 12. dome v ročnom grafe

Postavenie Neptúna v 12. dome vo vzťahu k ročnému diagramu, nazývanému aj slnečná revolúcia, ukazuje, že rodený človek bude musieť čeliť situáciám, v ktorých budú dominovať tajomstvá, a to buď vnútorne, v jeho mysli, alebo navonok, ak budú odhalené.

V tomto období vystupujú do popredia aj otázky týkajúce sa zdravia, ktoré prinášajú do mysle rodáka starosti a obavy. A napokon, ak je veľmi dobre umiestnené, ukazuje niektoré situácie priaznivé pre duchovné záležitosti a záležitosti psychického pôvodu.

Neptún v 12. dome v tranzite

Keď Neptún tranzituje cez rodný horoskop, je to pre rodáka príležitosť pracovať na problémoch, ktoré môžu rozvinúť jeho citlivosť vo všeobecnosti.

Pri prechode cez 12. dom je pre týchto ľudí bežné, že sa cítia empatickejší voči problémom iných ľudí a dokonca sa do nich zapájajú asertívnejším spôsobom. V tomto procese existuje možnosť, že narodený človek stretne osobu, ktorá mu pomôže odhaliť jeho vnútorné motivácie.

Osobnostné črty Neptúna v dome 12

Rodáci s Neptúnom v 12. dome majú veľmi špecifické vlastnosti, vďaka ktorým vyniknú. Často ich spôsob konania spôsobuje, že ich okolie vníma v pozitívnom svetle, pretože majú zlaté srdce a dávajú to najavo vo všetkých svojich činoch.

Nielen Neptún, ale aj samotný 12. dom má vlastnosti, ktoré ovplyvňujú týchto ľudí, aby boli citlivejšími ľuďmi v niektorých oblastiach života. Napriek mnohým detailom, ktoré týchto ľudí robia výnimočnými v pozitívnom zmysle, niektoré ďalšie body sú v súvislosti s týmito rodom znepokojujúce.

Pozrite si jednotlivé body nižšie!

Pozitívne vlastnosti

Čo sa týka pozitívnych vlastností, ľudia, ktorí majú Neptún v 12. dome, sú veľmi výnimoční, pretože sú citliví a empatickí voči bolestiam druhých.

Tento spôsob vnímania okolitého sveta spôsobuje, že týmto rodákom záleží na blahu ľudí okolo nich, preto sa snažia pomáhať čo najväčšiemu počtu ľudí a nešetria pri tom úsilím. Ich odhodlanie pomáhať je hodné obdivu.

Negatívne vlastnosti

Negatívne stránky ľudí, ktorí majú Neptún v 12. dome, sa prejavujú niektorými špecifickými vlastnosťami, ktoré by mohli byť nesprávne interpretované. Ľudia s týmto postavením majú totiž silnú tendenciu klásť všetkých ostatných okolo seba nad seba.

Tento typ postoja pramení z toho, že sa neustále cítia melancholicky, nepokojne a s pocitom nedostatočnosti.

Vplyv Neptúna v 12. dome

Neptún prináša ešte hlbšie aspekty do 12. domu, čo je pozícia, ktorá sa zaoberá veľmi dôležitými záležitosťami, ako je zjednotenie so sebou samým a moment, keď sa rodák stretáva tvárou v tvár so skúsenosťami a jasne prežitými okamihmi.

Preto má tento dom už teraz svoje charakteristiky, ktoré sa zaoberajú vážnymi a potrebnými záležitosťami. Vplyvom Neptúna je tendencia, aby sa to ešte viac zintenzívnilo, pretože je to planéta, ktorá prináša veľa citlivosti a širší pohľad na životné situácie, samozrejme, okrem energie a duchovna.

Nižšie nájdete ďalšie vplyvy, ktoré má planéta Neptún v 12. dome na život jednotlivcov!

Láska a sex

Planéta Neptún prináša veľmi hlboký pohľad na rôzne aspekty života narodeného človeka, čo sa prejavuje aj v láske a sexe. Je to preto, že táto planéta vedie ľudí k oveľa väčšiemu uvedomovaniu si svojho konania, a preto môžu tieto aspekty vidieť inak.

Lásku preto vnímajú oveľa širšie, ako je bežne zaužívané, a preto je bežné, že tieto povahy sú vo svojich milostných vzťahoch veľmi intenzívne, pretože lásku vnímajú ako bezpodmienečnú a nakoniec sa úplne odovzdajú svojmu partnerovi a zároveň zrušia svoje vlastné túžby.

Zdravie

Dvanásty dom sa vo všeobecnosti spája s duševným zdravím a vzhľadom na postavenie Neptúna je potrebné, aby mu tento rodák venoval väčšiu pozornosť. Patrí do skupiny ľudí, ktorí sa tak intenzívne venujú potrebám iných, že zabúdajú na starostlivosť o svoje vlastné.

Časom sa ukáže, že ich to zaťažuje, aby sa o tieto problémy viac starali. Títo rodení ľudia si teda musia dávať väčší pozor nielen na svoje duševné zdravie, ale aj na to fyzické, ktoré býva ovplyvnené nedostatkom času na to, aby sa na seba pozreli.

Rodina

S Neptúnom umiestneným v 12. dome majú rodáci tendenciu čeliť niektorým rodinným problémom, ktoré sú skryté. Je možné, že títo ľudia budú sklamaní, pretože si nakoniec zbožňujú ľudí, ktorí tvoria ich rodinné jadro, a časom môžu zistiť, že dlho skrývali tajomstvá.

Hoci to spôsobuje dobré rodinné vzťahy, všetko toto zbožňovanie môže spôsobiť, že rodený človek bude veľmi bolestne sklamaný.

Kariéra

Neptún v 12. dome prináša svojim rodičom veľmi dôležité aspekty týkajúce sa ich talentu a potenciálnej kariéry, pretože je bežné, že jednotlivci, ktorí majú toto postavenie, sa vo svojom profesionálnom živote venujú kariére, ktorá súvisí s umením vo všeobecnosti.

Preto sa z nich môžu stať spisovatelia, speváci, hudobníci a dokonca aj novinári. Akýkoľvek druh talentu, ktorý sa určitým spôsobom považuje za umelecký, bude týchto ľudí viac tešiť, a to vďaka silnému vplyvu Neptúna v ich astrologickom grafe.

Niečo viac o Neptúnovi v 12. dome

Rodení, ktorí sa spoliehajú na Neptúna v 12. dome, prišli na tento svet, aby splnili konkrétny a jasný cieľ. Títo ľudia totiž spôsobom, akým prechádzajú svetom a konajú, ukazujú, že sú tu, aby splnili svoje duchovné poslanie, aby hľadali vývoj a učenie.

Preto niektoré spôsoby, akými je táto planéta aspektovaná v astrologickej karte, posilňujú otázky karmy, ktoré títo ľudia prišli vyriešiť alebo lepšie pochopiť. Táto charakteristika tiež spôsobuje, že sa títo rodení ľudia mnohokrát cítia stratení a dokonca s veľkou prázdnotou, pretože nemajú pocit, že patria na miesto, kde sa nachádzajú.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o Neptúnovi v 12. dome!

Retrográdny Neptún v 12. dome

Ak je Neptún retrográdny v 12. dome, vaši rodáci sa môžu cítiť veľmi pripútaní k minulosti. Keďže títo ľudia zvyčajne prichádzajú na svet znovu hľadať duchovný vývoj, je dôležité, aby sa nepripútali k situáciám, ktoré už skončili.

Ak je Neptún retrográdny v 12. dome, treba si dať pozor, aby sa tieto problémy z minulosti zbytočne nevracali.

Neptún v slnečnej revolúcii v 12. dome

Slnečná revolúcia Neptúna v 12. dome, ak je veľmi dobre aspektovaná, ukazuje priaznivé momenty pre duchovné záležitosti. Keďže táto pozícia už o tom prirodzene veľa hovorí, očakáva sa, že jedinec, ktorý prechádza týmto momentom, sa snaží stále viac vyvíjať a rásť.

Niektoré aspekty v tomto období však naznačujú, že je potrebné starať sa o svoje zdravie. Preto je potrebné viac sa o seba starať, vyhľadať lekársku pomoc a predchádzať väčším problémom.

Neptún v 12. dome Sinastrie

Synastria sa vzťahuje na vzťah, ktorý bude mať rodený človek so svojím partnerom. Preto pri Neptúnovi v 12. dome má jedinec, ktorý má túto pozíciu, tendenciu zaujať asertívnejší postoj a vždy sa snaží pomôcť svojmu partnerovi vidieť situácie iným spôsobom.

Tento rodák bude tiež zodpovedný za to, že sa váš partner naučí mať lepší postoj k životným situáciám.

Slávni ľudia s Neptúnom v 12. dome

Medzi známymi ľuďmi, ktorí majú Neptún v 12. dome, je televízny moderátor Silvio Santos. To jasne ukazuje aspekty tohto postavenia, ktoré vo všeobecnosti zvýhodňuje ľudí s väzbami na oblasti komunikácie.

Čo by ste poradili tým, ktorí majú Neptún v 12. dome?

Najlepšou radou pre tých, ktorí majú Neptúna v 12. dome, je, aby sa príliš nemiešali do problémov ľudí okolo seba, pretože máte svoje vlastné, ktoré musíte riešiť. Takže aj keď ste človek, ktorý chce pomáhať iným, snažte sa byť opatrní s takýmto prístupom, pretože sa musíte pozrieť aj do svojho vnútra.

Toto je jedna z najväčších chýb, ktorých sa rodení s Neptúnom v 12. dome môžu dopustiť, a môže im to v živote priniesť veľa škody. Naučte sa teda, ako môžete ľuďom pomáhať bez toho, aby ste sa im úplne poddali a stratili svoju vlastnú podstatu.

Dobrý deň, som dobrý textár